Majordomus – správce rodinných domů

350 vyučovacích hodin = 50 dnů ve 10 týdnech

Něco blíže

V oblasti Moravskoslezských Beskyd a Krkonoš se nachází množství nemovitostí, které vlastní občané, kteří se z časových důvodů nedokáží o tyto nemovitosti starat po stránce drobných oprav, drobné údržby a základních obnovovacích prací. Současně v těchto oblastech jsou také nezaměstnaní, kteří tuto práci historicky vždy zvládali

Rekvalifikační program tedy zacílil na potřeby:

  1. Údržby a opravy domů v Krkonoších a Podkrkonoší (v oblasti Nové Paky) – klientů, kteří zde mají četná letní sídla – především zahraniční, bez časové možnosti o tyto domy pečovat
  2. Údržby a opravy domů v Beskydech klientů, kteří zde mají četná letní sídla, bez časové možnosti o tyto domy pečovat

Vzhledem k této disproporci byl vytvořen vzdělávací program Majordomus, který má toto úskalí překlenout

Kurz je rozdělena praktickou a teoretickou část:
Praktická část se uskuteční v jednom ze dvou výcvikových domů v oblasti Podkrkonoší nebo Slevenských Beskyd

Rozdělení praktické výuky:

  1. Instalatérské práce
  2. Zahradnické práce
  3. Natěračské práce
  4. Obkladové práce
  5. úklidové práce

Teoretická část

probíhá ve specializovaných počítačových a audiovizuálních učebnách, pod dohledem zkušených kantorů. Součástí teoretické výuky je i kurz Obsluha PC. Dále se naučíme vedení pokladní agendy a dále teoretické základy předmětů, které jsou i v praktické části

Ukončení

Po absolvování teoretické i praktické části proběhne rekvalifikační zkouška

Úspěšní absolventi programu obdrží dvě osvědčení s celostátní platností:

  1. Správce rodinných domů
  2. Obsluha PC

Předpokládané znalosti

Žádné

Studijní materiály

Učebnice, ochranné pomůcky, pojištění

Vyučovací dny

Pondělí až pátek,7 hodin denně, celkem 10 týdnů

 

Copyright © 2008 Agentura Účtocentrum | Created by Agentura MK | Valid XHTML 1.0! | Valid CSS! | All rights reserved.